Polazeći prevashodno od globalnih tržišnih promena u vremenu sve većih izazova, postaje jasno da je obrazovanje jedan od imperativa XXI veka. Suočeni sa pomenutom situacijom neophodno je održati visok nivo obrazovanja. Iz pomenutog proizilazi društvena opravdanost Fakulteta za poslovne studije Vršac. Osnovni zadaci Fakulteta pokazuju društvenu opravdanost njegovog postojanja – obezbeđivanje kvalitetnog obrazovanja koje će stvoriti stručnjake kompetentne da konkurišu u međunarodnim relacijama, što je u interesu pojedinaca, čitave privrede i društva.

Zadaci određuju opšti pravac delatnosti visokog akademskog obrazovanja, pri čemu se budući prioriteti Fakulteta mogu prepoznaju u obezbeđivanju međunarodno konkurentnog obrazovnog procesa koji će doprineti ravnopravnom obrazovanju stanovništva i van velikih gradova i centara R. Srbije, međunarodnom repozicioniranju domaće privrede i društva.

Osnovne  zadatke Fakulteta utvrđuje organ upravljanja. Budući da su realnom i finansijskom sektoru naše privrede potrebni  poslovi koji donose maksimizaciju profita, osnovni zadatak Fakulteta za poslovne studije Vršac je da školuje kadrove koji su obučeni da budu sposobni da organizuju i realizuju poslove koji ostvaruju maksimizaciju profita. Pored osnovnog zadatka  Fakultet za poslovne studije Vršac je postavio i sledaće:

  • Stalno održavanje i unapređivanje nastavno-obrazovnog procesa na osnovnim i diplomskim (master) akademskim studijama, kao i specijalističkim studijama;
  • Implementiranje novih obrazovnih standarda i tehnologija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
  • Intenzivna, kontinuirana i dobro osmišljena kontrola kvaliteta nastavno-obrazovnog rada Fakulteta;
  • Osavremenjavanje nastavnih metoda i didaktičko-pedagoških sredstava za realizaciju studijskih programa;
  • Saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu u realizaciji i unapređivanju zajedničkih i individualnih studijskih programa;
  • Razvoj naučnog podmlatka;
  • Razvijanje međunarodne saradnje sa visokoškolskim, naučnim i drugim institucijama iz oblasti ekonomije;
  • Održavanje i unapređivanje transparentnog sistema informisanja na Fakultetu i o Fakultetu;
  • Razvoj procesa permanentnog obrazovanja.

Osnovni cilj Fakulteta za poslovne studije Vršac (u daljem tekstu Fakultet) jeste kvalitetno visokoškolsko obrazovanje stručnjaka iz oblasti poslovne ekonomije. Ostvarivanje ovog, primarno postavljenog cilja, stavlja Fakultet pred ozbiljne i odgovorne poslove koji se moraju realizovati profesionalno i u neposrednoj saradnji nastavnog i nenastavnog osoblja i samih studenata. Insistira se na neposrednom i interaktivnom odnosu nastavnog kadra i studenata. Opravdanost ovako postavljenog cilja Fakulteta utemeljena je na opravdanoj pretpostavci o postojanju uslova da se navedeni cilj ostvari. U tom smislu, cilj Fakulteta predstavlja garanciju da će isti edukovati kvalitetne, kreativne i pre svega profesionalne kadrove iz oblasti poslovne ekonomije. Samo na taj način može se postići razvijanje kreativne sposobnosti studenata i obezbeđenje visokog nivoa kompetentnosti za samostalno rešavanje problema i optimalno oblikovanje i upravljanje predviđenim delatnostima, kao i ovladavanje specifičnim praktičnim znanjima i veštinama koje su potrebne za oblast poslovne ekonomije.

Osnova predmetne težnje zasniva se na znanju i iskustvu nastavnog osoblja i na želji studenata da ulože maksimalan napor u sopstveno kvalitetno obrazovanje.

Fakultet najmanje svake druge godine preispituje osnovne zadatke i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja sredstava.