Fakultet za poslovne studije nudi savremeni sistem studiranja menadžmenta. Studenti upoznaju celovite, integrisane i praktično primenljive sisteme znanja pojedinih disciplina i oblasti, neophodnih za sve nivoe odlučivanja u poslovanju – od najnižih do najviših.

Diplomci Fakulteta za poslovne studije, pored znanja, imaju razvijene praktične sposobnosti i veštine, razumeju principe menadžmenta i lakše napreduju u karijeri. Zbog toga su diplomci ovog fakulteta znatno konkurentniji od pobornika parcijalnog pristupa upravljanju i poslovanju.

Smerovi Fakulteta za poslovne studije formirani su prema različitim oblastima upravljanja, i to su:

  • Međunarono poslovanje
  • Kompjuterski inženjering
  • Izvršno upravljanje

Koncept studija i studijski programi u potpunosti su usklađeni sa Bolonjskom dekleracijom.

Osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije traju četiri godine-osam semestara.

Po završetku Fakulteta za poslovne studije stice se zvanje – diplomirani ekonomista.

Diploma Fakulteta za poslovne studije priznata je u zemlji i inostranstvu.