Program je usklađen sa akreditovanim programima osnovnih akademskih studija sledećih visokoškolskih institucija:

  • Wartburg College, Nemačka
  • Dalhousie University, Faculty of Management, Kanada
  • University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenija