Redovni profesori

KARTON NASTAVNIKA:
Nebojša Žarković preuzmi prilog
Mira Rakić preuzmi prilog

Vanredni profesori

KARTON NASTAVNIKA:
Marijana Ljubić preuzmi prilog
Stevica Deđanski preuzmi prilog
Žarko Šešlija preuzmi prilog
Zoran Živković preuzmi prilog
Mira Rakić preuzmi prilog
Goran Puzić preuzmi prilog

Saradnici u nastavi

Marija Zrnić
Natalija Janošević
Miroslav Petić
Vladislava Milenković
Karađorđe Živković
Miloš Stefanov
Tamara Kuzmanov

Docenti

KARTON NASTAVNIKA:
Ratko Ljubojević preuzmi prilog
Stanislav Glumac preuzmi prilog
Vesna Miletić preuzmi prilog
Goran Slavković preuzmi prilog
Miroslav Stupar preuzmi prilog

Asistenti

Predavači stranog jezika

KARTON NASTAVNIKA:
Lenka Stojanović preuzmi prilog