Uspešnom realizacijom ciljeva studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju, studenti formiraju opšte i specifične kompetencije, tj. sposobnosti koje će im omogućiti da adekvatno odgovore izazovima i zadacima u svojim budućim zanimanjima.

Opšte kompetencije tj. sposobnosti odnose se na:

 • Sposobnost analize, sinteze i predviđenja rešenja;
 • Sposobnost primene metoda, postupaka i procesa naučno-istraživačkog rada;
 • Sposobnost razvoja individualnog, timskog i projektnog koncepta  rada;
 • Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • Sposobnost jasnog komuniciranja i izlaganja ideja i rešenja oralno, ili u pisanom obliku.

Predmetno-specifične kompetencije, tj. sposobnosti odnose se na:

 • Analizu spoljnotrgovinskih tokova, efekata spoljnotrgovinskih politika, kao i značaja međunarodnih trgovinskih institucija u svetskoj privredi;
 • Sposobnost sagledavanja efekata promene spoljnotrgovinskog režima na položaj preduzeća i privrede;
 • Sagledavanje i primenu savremenih metoda i tehnika investiranja i finansiranja na međunarodnom tržištu;
 • Sagledavanje značaja različitih poreskih okruženja, tehnologije i carinskih i necarinskih barijera u međunarodnoj trgovini;
 • Analizu implikacija različitih tržišnih struktura i politika konkurencije u zemlji i okruženju na poslovne rezultate preduzeća;
 • Sagledavanje značaja i primene osiguranja u domaćim i međunarodnim poslovima;
 • Sposobnost upravljanja proizvodnim aktivnostima uz upotrebu savremene tehnologije i sposobnost optimizacije odnosa kvaliteta proizvoda i troškova proizvodnje.

Ishod učenja

Na osnovu uspešno završenog studijskog programa Preduzeće u međunarodnom okruženju, student bi trebalo da može da:

 • Analizira strukturu domaćeg i međunarodnog tržišta, stepen i politiku konkurencije i proceni implikacije spoljnotrgovinskih politika i propisa međunarodnih organizacija na poslovanje preduzeća;
 • Primeni principe savremenog finansijskog upravljanja sa elementom inostranosti i da se zaštiti od finansijskih rizika na međunarodnom tržištu;
 • Prepozna proizvodne probleme, prevaziđe tehnološka ograničenja uspešnoj proizvodnji i plasmanu i upravlja tehnološkim promenama u preduzeću;
 • Objasni posledice fiskalne i naročito poreske politike na položaj preduzeća;
 • Sagleda mogućnosti da se osiguranjem umanje rizici poslovanja.