ФАКУЛТЕТ Факултет за пословне студије Вршац
Број: 062/17
Датум: 12.05.2017
БЕОГРАД.
УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ВРШАЦ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(навести: дипломске академске  или специјалистичке студије)
Одбрана завршног мастер рада кандидата БУРА БОРКО
под називом „РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА КАО
СИНОНИМ УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА“
одржаће се на Факултету за пословне студије Вршац Универзитета „Џон Незбит“,
у Четвртак, 18.05.2017. у 9:30ч часова, у сали А5 на
                                      (дан, датум) (време)
адреси Омладински трг 17, 26300 Вршац
                                      (адреса Факултета)
Секретаријат Факултета

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: