ФАКУЛТЕТ Факултет за пословне студије Вршац
Број: 044/17
Датум: 12.04.2017
БЕОГРАД.
УНИВЕРЗИТЕТ „ЏОН НЕЗБИТ“

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ВРШАЦ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(навести: дипломске академске  или специјалистичке студије)
Одбрана завршног мастер рада кандидата МИРОСЛАВ ПЕТИЋ
под називом „КЉУЧНА ОБЕЛЕЖЈА ОБАВЕЗНОГ И ДОБРОВОЉНОГ
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ И СВЕТУ“
одржаће се на Факултету за пословне студије Вршац Универзитета „Џон Незбит“,
у Среда , 24.05..2017 у 11.00ч часова, у сали А5 на
                                      (дан, датум) (време)
адреси Омладински трг 17, 26300 Вршац
                                      (адреса Факултета)
Секретаријат Факултета

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: