ФАКУЛТЕТ Факултет за пословне студије Вршац
Број: 026/17
Датум: 13.03.2017.
ВРШАЦ
ЏОН НЕЗБИТ УНИВЕРЗИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ВРШАЦ

ФАКУЛТЕТ: ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ВРШАЦ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Дипломске академске студије –Мастер
(навести: дипломске академске  или специјалистичке студије)
Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата МИРОСЛАВ ПЕТИЋ
под називом „Кључна овележја обавезног и добровољног здравственог осигурања у Србији и свету“
дати су на увид јавности у року од 7 дана у Библиотеци Факултета ,
 Факултета за пословне студије Вршац „Џон Незбит“  универзитета,
Омладински трг 17 ,  Вршац
                                      (адреса Факултета)
сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова.
Секретаријат Факултета

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: