Obaveštavamo studente da OVERA ZIMSKOG i UPIS LETNјEG SEMESTRA počinje 30. januara 2017. godine i traje do 03. februara 2017. godine. Overa zimskog i upis letnjeg semestra obavlјa se u Studentskoj službi od 09 do 16 časova svakog radnog dana, u sedištu Fakulteta, Centar Milenijum, Omladinski trg 17, Vršac.

Tel. 013/831-330

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra neophodno je poneti indeks i dokaz o uplati školarine, a za studente prve godine samo indeks.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: