Februarski ispitni rok počinje 20. 02. 2017. i traje do 05. 03. 2017. godine.
Redovna prijava ispita vršiće se od 08. do 10. 02. 2017. godine
Vanredna prijava je 13.02.2017. godine.

Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju:
– studenti koji su redovno upisali/obnovili godinu u školskoj 2016/2017;
– studenti koji su upisali ili obnovili apsolventski staž počev od 1. oktobra 2016;
– studenti koji polažu diferencijalne ispite i ispite razlike.
Nadoknada za prijavu ispita:
– redovna prijava ispita i ispiti razlike – 1200 dinara;
– vanredna prijava i prijava za apsolvente 1700 dinara
– diferencijalni ispiti – 2000 dinara.

NAPOMENA
Studenti koji plaćaju školarinu u ratama, neophodno je da uplate sve rate koje su predviđene
dinamikom plaćanja.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: