Doc. dr Miroslav Miškić, generalni direktor „Jahorina osiguranja“ Pale, održao je kao gostujući predavač 18. 6. 2014. zapaženo predavanje studentima četvrte godine. Dr Miškić radi u osiguranju punih 20 godina. Deo bogatog iskustva uspeo je svojim izlaganjem preneti i na studente Fakulteta za poslovne studije u Vršcu. U predavanju koje je trajalo tri školska časa, dr Miškić je obradio izuzetno zanimljive teme kao što su osnovni podaci i kretanja na svetskom tržištu osiguranja, ulaganja sredstava osiguranja, razvoj Bečke osiguravajuće grupe (Vienna Insurance Group) čiji je član i „Jahorina osiguranje“ kao vodeći osiguravač u Republici Srpskoj, korporativno upravljanje i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje. Predavanje je bilo potkrepljeno slikovitim primerom rešavanja štete kod osiguranika nakon razornih poplava koje su prošlog meseca pogodile i Republiku Srpsku. Studenti su takođe iskoristili priliku da doc. dr Miroslavu Miškiću postavljaju pitanja iz izuzetno složene i slojevite oblasti osiguranja.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: